देश धरमपर मिटनेवाला शेर शिवाका छावा था … ।

देश धरमपर मिटनेवाला शेर शिवाका छावा था … । महा पराक्रमी परम प्रतापी एक हि शंभू राजा था … । तेजः पुंज तेजस्वी आँखे निकल गयी पर झुका नही … । दृष्टी गयी पर राष्ट्रोन्नती का दिव्य स्वप्न तो मिटा नही … । दोनो पैर कटे शंभू के ध्येय मार्ग से हटा नही … । … Continue reading देश धरमपर मिटनेवाला शेर शिवाका छावा था … ।

श्रीमान योगी मधील एक ओळ मोडकी-तोडकी आठविली,

आबासाहेब म्हणतात,” हा सह्याद्री अफाट आणि प्रचंड आहे, याला जो शरण येतो त्याला हा आपल्या पदराखाली घेतो परंतु जर कोणी सह्याद्री जिंकायला येतो त्याला हा जन्माची अद्दल घडवितो….” रायगड उतरताना समोर दिसणाऱ्या सह्याद्रीचे हे रूप, खरच आपण खूप नशीबवान आहोत जे या सह्याद्रीत जन्माला आलो आहोत. हा फोटो या प्रचंड, अभेद्यआणि अमर अश्या सह्याद्रीच्या नावे. … Continue reading श्रीमान योगी मधील एक ओळ मोडकी-तोडकी आठविली,